Teamfoto Marketing Reus

Privacy statement

Marketing Reus, gevestigd aan de Nieuwe Kazernelaan 2, D86 in Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in dit privacy statement.

Als je ons contactformulier invult, dan laat je persoonlijke gegevens bij Marketing Reus achter. In dit privacy statement leggen we je uit wat er met deze gegevens gebeurt. Omdat Marketing Reus jouw privacy belangrijk vindt, gaat Marketing Reus zorgvuldig met jouw gegevens om. Heb je na het lezen van dit privacy statement nog vragen? Stel ze gerust via info@demarketingreus.nl.

Welke gegevens verwerkt Marketing Reus?

De volgende gegevens verwerkt Marketing Reus mogelijk van jou:

  • Naam 

  • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer

  • Bedrijfsnaam

Wat doet Marketing Reus met deze gegevens?

Marketing Reus kan jouw gegevens gebruiken voor verschillende doelen:

Contact opnemen

Als je ons contactformulier hebt ingevuld, dan kunnen we telefonisch of via e-mail contact met je opnemen. 

Versturen van servicemails

Met servicemails houden wij je op de hoogte van relevante onderwerpen die betrekking hebben op Marketing Reus.

Versturen van nieuwsbrieven

Op verzoek stuurt Marketing Reus je graag nieuwsbrieven met gratis tips, artikelen en updates over marketing. Je kunt je op ieder moment uitschrijven voor een nieuwsbrief. Dat kan door in de nieuwsbrief te klikken op “afmelden”.

Persoonlijke communicatie & gebruiksvriendelijkheid

Wij kunnen je gegevens gebruiken om je een zo persoonlijk mogelijke ervaring te bieden, indien je hiermee akkoord gaat in bijvoorbeeld de cookie-instellingen.

Verbetering van onze website

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de site.

Wet- & regelgeving

Wij volgen de op ons rustende wet- en regelgeving voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals de AVG.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Alleen werknemers van Marketing Reus kunnen jouw gegevens inzien. De gegevens worden alleen aan derden verstrekt als dit relevant is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als Marketing Reus daartoe wettelijk verplicht is. Marketing Reus verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden.

Hoe beveiligt Marketing Reus jouw gegevens?

Op de website van Marketing Reus wordt gebruik gemaakt van een SSL-beveiliging.

Inzage, correctie en verwijdering

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt dit mailen naar info@demarketingreus.nl.

Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Marketing Reus en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, in een digitaal bestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Als je Marketing Reus verzoekt jouw gegevens te verwijderen, dan doet Marketing Reus dit zo spoedig mogelijk, tenzij Marketing Reus wettelijk verplicht is om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of wanneer er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten, zoals het voeren een juridische zaak.

Marketing Reus reageert zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 4 weken op een verzoek.

Bewaartermijn

Marketing Reus bewaart jouw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk is of zo lang als de wet ons voorschrijft.

Klacht

Als je niet tevreden bent over hoe Marketing Reus met jouw gegevens omgaat, dan kun je een klacht indienen bij Marketing Reus door een e-mail te sturen naar info@demarketingreus.nl. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Herbert van Marketing Reus

Hallo 👋
Kan ik je ergens mee helpen?

Contact via Whatsapp
Stuur een mail
Wil jij een Reuzensprong maken?